اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1399 كه در زمان اعلام نتايج نهايي اعلام گرديده است

پيرو اطلاعيه مورخ 99/08/08 در خصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 1399 مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1399 كه در زمان اعلام نتايج نهايي بجاي كد قبولي و يا علاوه بر كدرشته محل قبولي متمركز براي آنان يكي از كدهاي (11) (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12(دانشگاه شاهد)، 14(دانشگاه علوم قضايي )، 15(مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18(دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 20 (بورسيه سپاه)، 21 (دانشگاه شهيد مطهري)، 22 (بورسيه وزارت دفاع)، 23 (دانشگاه صداو سيما) ، 25 (بورسه ارتش) ، 26 (بورسيه نيروي انتظامي) ، 29 (كارداني و کارشناسی فوريتهاي پزشكي) و 30 (مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم) اعلام گرديده، مي‌رساند با توجه به اولويت كدرشته محل انتخابي، اين افراد در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشته‌هاي تحصيلي انتخابي دانشگاهها و موسسات فوق قرار گرفته‌اند و مي‌بايست براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش به شرح جدول ذيل و همچنين موارد اعلام شده در بند (2 و 3) اين اطلاعيه، با به همراه داشتن مدارك مورد نياز شامل: اصل و يك سري تصوير شناسنامه و كارت ملي، تصوير آخرين مدارك تحصيلي (اعم از ديپلم نظام قديم، نظام جديد، پيش‌دانشگاهي و يا كارداني) به موسسات ذيربط مراجعه نمايند.

1-معرفي ­شدگان كدهاي 12 دانشگاه شاهد، 14 دانشگاه علوم قضايي، 15 مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي،  18 دانشكده غيرانتفاعي رفاه ، 20  بورسيه سپاه ،  21 دانشگاه شهيد مطهري،  22 بورسيه وزارت دفاع ، 23 (دانشگاه صداو سيما) ، 25 (بورسيه ارتش) ، 26 (بورسيه نيروي انتظامي) و 30 (مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم) لازم است بمنظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.

كد اعلام شده

نام دانشگاه

زمان مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس محل مصاحبه

كد 12

دانشگاه شاهد

برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند

كد 14

دانشگاه علوم‌قضايي

از طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

كد 15

دانشگاه علامه طباطبائي

برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند

كد 18

دانشكده غيرانتفاعي رفاه

برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند

كد 20

بورسيه سپاه

از طرف گزينش دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله/عج/ با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

كد 21

دانشگاه شهيد مطهري

برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند

كد 22

بورسيه وزارت دفاع

از طرف گزينش وزارت دفاع با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

كد23

صدا و سيما

برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند

كد 25

بورسيه ارتش

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و زمان مصاحبه از تاریخ 99/08/18 به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به آدرس www.ajaums.ac.ir مراجعه نمایند

كد 26

بورسيه نيروي­ انتظامي

از طرف گزينش نيروي انتظامي با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

كد 30

تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم

از طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

2- معرفی شدگان (کد 29) رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:

به اطلاع متقاضیاني كه اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (کد29) اعلام گرديده، می­رساند، با توجه به تعیین تعداد 5 مرکز دانشگاهی مطابق جدول ذیل برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش از معرفی شدگان، لذا افراد معرفی شده می­توانند با توجه به استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی و آدرس محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، از روز شنبه مورخ 99/08/17 به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه محل انجام مصاحبه خود مراجعه نموده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که براساس استان محل اقامت معرفی شدگان تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.

نام دانشگاه مجری مصاحبه

نام استان محل اقامت معرفی شدگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران-آذربایجان غربی-آذربایجان شرقی-اردبیل-زنجان-قزوین-البرز-سمنان-مازندران-گلستان-گیلان و قم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان- کرمان-یزد و چهارمحال و بختیاری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوی- شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارس-کهگیلویه و بویراحمد-بوشهر و هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه-کردستان-همدان-لرستان-خوزستان-ایلام و مرکزی

3-معرفي شدگان (کد 11) پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ـ تهران

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي متمركز پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (رشته‌هاي مخصوص متقاضیان بومي و داراي تعهد استخدام)  با (كد11) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در این اطلاعیه به آدرس‌هاي جدول  شماره 2 مندرج در ذیل این اطلاعيه مراجعه نمايند.

انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش) معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته ­هاي تحصيلي متمركز دانشگاه­هاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال 1399 در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود.

(معرفي شدگان دقت نمايندكه در مراحل مورد نظر حتماً شركت نموده باشند):

یادآوری های مهم :

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته­ های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد. مسئولیت آن نيز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صلاحيت­هاي عمومي معرفی­ شدگان به آموزش وپرورش، با رعايت دقيق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی كه به مراكز مجري مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصيه مي‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني كننده و زدن ماسك در تمام مراحل انجام مصاحبه و گزينش، نكات بهداشتي را نيز به طور كامل و به دقت رعايت نمايند.

معرفي­ شدگاني كه مبتلا به بیماری کرونا شده و درحالت قرنطينه و يا در بيمارستان بستري مي­باشند به شرطي كه در طول مدت انجام مصاحبه، مدارك و مستندات پزشكي آنان، توسط والدين متقاضی و يا وكيل قانوني به اداره كل آموزش و پرورش استان معرفي شده، ارائه شود. مصاحبه از اين گونه متقاضیان، حداكثر با گذشت يك ماه از آخرين روز مصاحبه، در صورت تأييد سلامت وي توسط پزشك معتمد آموزش و پرورش، در همان استان صورت خواهد گرفت. در راستاي صيانت از حقوق ساير متقاضیان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر، اقدامي ميسر نخواهد بود.

متقاضیاني كه صلاحیت‌های تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش‌ و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرایند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

 الف ):نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1399 را كه اسامي آنان در رديف معرفی شدگان رشته ­هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش اعلام شده است به رعايت موارد ذير جلب می نماید:

1-پس از تهيه نسخه پرينت” فرم اطلاعات فردی (فرم شماره 1 مندرج در ذیل اطلاعیه)” از درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام و به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار این اطلاعیه، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان ­محل اقامت خود ( نشاني مندرج در جدول شماره 1) ارسال نمايند.

2-لازم است در تكميل “فرم اطلاعات فردی” (فرم شماره 1) دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هر گونه نقص و… در تكميل فرم، به عهده متقاضی مي باشد

3-عدم تكميل فرم و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاههاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

ب): اقدامات لازم براي انجام بخشي از مراحل گزينش و مصاحبه اختصاصي

 انجام مصاحبه اختصاصي ازشرايط قانوني براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي باشد. انجام مصاحبه تخصصي، صرفاً درمهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه امكان پذيرمي‌باشد.انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي امكان پذير نخواهد بود.

1-متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته­ هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1399، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان براي انجام مصاحبه در رشته­ هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدي با مراجعه به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره كل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (2) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

یادآوری 1 : معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متعاقبا از طريق اداره كل آموزش وپرورش استان محل اقامت و يا مركز مجري مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری 2 : انجام مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان رشته­ هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي نيز همانند دانشگاه فرهنگيان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

2-عدم حضور در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته­ هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي­گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

3-از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج دفترچه شماره (2) راهنماي انتخاب رشته و دفترچه “بخش پيوست ها” آزمون سراسري سال 1399 و اطلاعيه­ هاي اصلاحي بعدي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه­ي دوم (معدل سه پايه اول،دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (75/07/01 به بعد) و …) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود.

 تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

4 –ويژگي ­هاي جسماني معرفي­ شدگان با رعايت بند 8 بخش‹ج› “شرايط اختصاصي”شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، بايد توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش وپرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييد قرارگيرد. در غير اين صورت، انجام مصاحبه امكان پذير نخواهدبود.

5-معرفي متقاضی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهتبررسي صلاحيت­هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تلقي نمي­ گردد. در صورت تأييد صلاحيت‌هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش (موفقيت در مصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت­هاي عمومي)، گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده‌اند و با درنظرگرفتن اولويت‌هاي انتخابي متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): تأييد مصاحبه تخصصي متقاضی در هر يك از مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد بود كه صلاحيت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل­هاي انتخابي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي، مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين درصورت تاييد صلاحيت­هاي عمومي (گزينش) متقاضی توسط دبيرخانه هيات مركزي گزينش، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و بارعايت ضوابط و مقررات مربوط، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.

6-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1399 به متقاضیان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي،  توصيه مي­شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي انجام مصاحبه تخصصي اقدام نمايد.

تبصره): متقاضیان معرفي شده در صورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، مي­توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نموده و يا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت نكنند.

7-تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه‌ها و بلعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

8-تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین وغیره ... ممنوع می باشد.

9-مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال 1399 از سوي همه متقاضیان و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضیان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10-قدرت بينايي: قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج‌دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده ‌بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)

تبصره: پس از اصلاح با عينك و لنز، داشتن ديد 10/10 هرچشم و داشتن ديد حداقل 20/16 در دو چشم، الزامي مي‌باشد.

11-محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال1399 تعيين خواهد شد.

تبصره 1: كلاس­هايی كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس‌هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته‌شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت درغير اين صورت، قبولي آنان” كان لم يكن” تلقي خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابه جايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي باشد.

12-مصاحبه در پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها) و يا دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي با توجه به گروه آزمايشي مربوط، براي تمامی كد رشته‌ محل‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمايشي مربوط، در دانشگاههاي مزبور مي باشد.

13-گواهي تأييد شده (كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4 ×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت نام در آزمون از طريق سامانه ثبت نام به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است.

14-زمان مصاحبه معرفي شدگان:  روز یکشنبه مورخ 99/08/18 لغايت روز پنجشنبه مورخ 99/08/29

یادآوری 1: زمان دقيق انجام مصاحبه از متقاضیان معرفي شده، به وسیله‌ی اداره كل آموزش و پرورش استان محل اقامت و مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد.

یادآوری 2: معرفي شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره كل آموزش وپرورش استان محل اقامت خود، از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شيوه بيماري كوويد 19 به متقاضیان توصيه مي شود قبل از 99/08/18 از طريق درگاه اطلاع رسانی مندرج جدول شماره (2) از مكان و زمان دقيق مصاحبه، مطلع شوند.

15-براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری،موضوع مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 98/11/02 به شماره ابلاغی 142128/ت 56918 هـ مورخ 98/11/06 ، هر یک از متقاضیان معرفی شده برای هزینه مصاحبه، با رعایت موارد فوق، مبلغ چهار صد و شصت هزار (460.000) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام می گردد، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

یادآوری های مهم:

1) از متقاضیانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصی انجام نمی پذیرد. لذا این گونه متقاضیان از واریز مبلغ فوق‌الذکر خودداری نمایند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود. 

2) چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است در هرمرحله از ثبت نام، تحصيل ويا استخدام آزمايشي و قطعي، قبولي وي لغو مي‌گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

3 ) در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننمايد، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداكثر تا آخرين روز مهلت مقرر در اين اطلاعيه براي مصاحبه) ادامه یابد.

4 ) از متقاضیان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصي در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

5) كليه معرفي شدگان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مكلف هستند، فرم شماره (2)” فرم اعلام آمادگي براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي” مندرج در ذیل این اطلاعیه را تكميل و در زمان مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي(در مهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه تحويل نمايند. 

دریافت فایل جدول شماره (1) – نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش فرمت PDF

دریافت فایل جدول شماره (2) آدرس سايت براي انجام مصاحبه تخصصي از معرفي شدگان رشته هاي پرديس دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي. فرمت PDF

دریافت فایل  فرم شماره (1)- اطلاعات فردي براي بررسي صلاحيت عمومي رشته هاي پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي. فرمت PDF

دریافت فایل  فرم شماره (2) – اعلام آمادگي براي پذيرش مصاحبه رشته هاي پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، فرمت PDF

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://neveshtani.com/?p=2359
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترلینکدین
پیمان ناصری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1399 كه در زمان اعلام نتايج نهايي اعلام گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.